Pratsam

Jämlik tillgång till information

Pratsam är ett programvaruföretag med över 15 års erfarenhet av online distribution av talböcker och taltidningar anpassade för personer med läsnedsättning. Pratsams system stöder de internationella DAISY-standarderna och vi har även lösningar för EPUB.

Vårt produktsortiment inkluderar produktionssystem och plattformer för online distribution, med gränssnitt för användar- och innehållshantering. För uppspelning erbjuder vi lösningar för datorer, surfplattor, mobiltelefoner, smarthögtalare och specialapparater anpassade för synskadade.

Kontakta oss gärna för mera information!